Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng nay 11/7, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Lãnh đạo Tập đoàn và Đảng ủy TQN có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở trực thuộc…

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy TQN đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của Tập đoàn, đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, góp phần quan trọng để các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của TKV đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động ổn định và có bước tăng trưởng. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 21,85 triệu tấn, đạt 54% KHN, tăng 1,42 triệu tấn so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 22,82 triệu tấn, bằng 54% KHNvà tăng 4% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân đạt 11,437 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,2% KHN và bằng 100% so với cùng kỳ 2018; trong đó khối sản xuất than là 12,98 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,1% so với KHN và tăng 25% so với cùng kỳ 2018... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Đảng ủy TQN đã tổ chức thành công Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ bí thư chi bộ năm 2019; 6 tháng kết nạp 292 đảng viên mới; thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ...

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy của Đảng bộ TQN nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, nội dung, nhiệm vụ trong từng điều kiện cụ thể, đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng của các cấp ủy và UBKT các cấp được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Đến nay, cả Đảng bộ có 18.525 đảng viên; trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 4.507 đảng viên mới. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt bình quân gần 99%.

Hội nghị cũng sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức các cấp ủy đảng, nhất là ý thức gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn từ cơ sở đến Đảng ủy TQN về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy TQN đạt được trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đề nghị thời gian tới, Đảng ủy TQN tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2019 là sản xuất, kinh doanh than, tăng cường giám sát kiểm tra phòng chống rủi ro, tiếp tục thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng ủy TQN và Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong vấn đề thông tin giữa 2 đảng bộ, phối kết hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, cũng như thực hiện sự chỉ đạo của địa phương để xứng đáng là một doanh nghiệp nhà nước đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của TKV và Đảng ủy TQN trong SXKD và công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo ANTT của tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định cùng đồng hành, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn để ngành Than phát triển SXKD, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Hiện nay, Quảng Ninh đang chú trọng đến phát triển xanh, bền vững, sự hợp tác của ngành Than đối với chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian qua rất đáng ghi nhận, đã thực hiện chấm dứt hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng; nỗ lực thực hiện hoàn nguyên môi trường, trồng cây xanh… và đề nghị TKV tiếp tục giảm dần tiến tới chấm dứt sản xuất than lộ thiên, đặc biệt là tại TP Hạ Long, thực hiện sản xuất gắn với đảm bảo môi trường, phát triển bền vững. Đồng thời, khai thác, chế biến sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên than, cùng với tỉnh tăng cường phòng chống khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy TQN tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; rà soát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các Chi, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả; phấn đấu than nguyên khai sản xuất đạt và vượt 40 triệu tấn, tiêu thụ trên 42 triệu tấn (trong đó: Quý III, than nguyên khai sản xuất trên 8,0 triệu tấn, phấn đấu ở mức cao hơn; tiêu thụ 10 triệu tấn). Các đơn vị khối than duy trì nhịp độ sản xuất, đẩy cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, chú trọng thực hiện công tác PCMB, môi trường, chống biến đổi khí hậu; tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” gắn với điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, chuẩn bị nguồn nhân sự để chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ TQN nhiệm kỳ 2020-2025...

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Nhân dịp này, Đảng bộ TQN đã trao tặng biểu trưng của Đảng bộ cho 07 đồng chí được bổ sung vào BCH và 02 đồng chí được bổ sung vào UBKT Đảng bộ TQN khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020; chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy TQN và các Ban Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ chế độ hưu trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguồn tin: vinacomin.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây