Đoàn Thanh niên Công ty TT Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 29/06/2019, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty giữa nhiệm kỳ công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đoàn Thanh niên Công ty TT Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Anh – Phó BT Đảng uỷ Công ty; đồng chí Nguyễn Anh Chương – Phó Giám đốc Công ty; các đồng chí đại diện cấp ủy, Lãnh đạo Công ty cùng 125 đại biểu chính thức thay mặt cho 569 đoàn viên thanh niên của Công ty tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua báo cáo bằng hình ảnh các hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017 - 2019; Đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017-2019, phương hướng giải pháp nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2022.
Được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, BCH Đảng bộ và BTV Đoàn than Quảng Ninh, sự phối hợp tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể trong công ty, của cấp uỷ các phòng ban, phân xưởng, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ sở Đoàn trong cụm Đoàn than vùng Cẩm Phả, Cụm đoàn kết kết nghĩa phường Cửa Ông, sự quan tâm ủng hộ của các thế hệ cán bộ Đoàn tiền nhiệm, sự đoàn kết đùm bọc động viên ủng hộ của CBCNV trong toàn Công ty. Trong giai đoạn 2017 - 2019, BCH Đoàn TN Công ty khóa XXXIII đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát định hướng chỉ đạo của BCH Đảng bộ Công ty và Đoàn cấp trên, xuất phát từ nhiệm vụ SXKD chung của Công ty và căn cứ nhu cầu nguyện vọng chính đáng của ĐVTN để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong ĐVTN góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Công ty, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm 2017-2018, Đoàn TN Công ty đã được Đoàn Than Quảng Ninh được công nhận cơ sở Đoàn Vững mạnh xuất sắc và được tặng cờ dẫn đầu công tác tổ chức các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi và công tác tuyên giáo. Năm 2018 được BCH Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN.
Kết quả nổi bật, các chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2019 Đoàn TN Công ty đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Cụ thể: 100% Cán bộ ĐVTN được học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và chiến lược phát triển của Tập đoàn, của Công ty; 100% các CĐ có tài liệu nghiệp vụ và tài liệu phục vụ sin định kỳ (tạp chí TKV, sách nghiệp vụ Đoàn và các tài liệu phục vụ cho cô tuyên truyền); Tập hợp 100% thanh niên, kết nạp 70% thanh niên hiên. Đoàn. Hàng năm Đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 90% các danh hiệu vững mạnh, không có CĐ đạt trung bình, yêu, kém; Hàng năm tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 100% đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn Công ty; Giới thiệu và có từ 70% đoàn viên ưu tú trở nên được kết nạp vào Đảng trên tổng số quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ; Đoàn TN Công ty hàng năm có từ 01 công trình trở lên, có đăng ký đảm nhận từ 15 mô hình thanh niên quản lý và tham gia quản lý, có trên 60 kiến hợp lý hoá sản xuất được áp dụng trong SXKD; Hằng năm, 80% tổng số ĐVTN trở lên tham gia thi nâng bậc đạt kết quả tốt ; 75% ĐVTN đạt  danh hiệu LĐTT, mỗi CĐ có từ 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; 100% ĐVTN ký cam kết không vi phạm công tác AT, VSLĐ; 100% ĐVTN ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội, không cầm cắm thẻ ATM. Hàng năm Đoàn TN Công ty chủ động tham mưu ký NQLT về công tác AT, VSLĐ; 100% các CĐ tham gia tốt phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng văn hoá doanh nghiệp; tham gia tích cực các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường tại đơn vị. Tham gia tốt các hoạt động của Cụm đoàn kết, kết nghĩa phường Cửa Ông, Cụm Đoàn Than vùng Cẩm Phả; Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, tuyên truyền, vận động từ 200 ĐVTN tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu cứu người khi có tai nạn, sự cố...

img 2650


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh biểu dương và chúc mừng thành tích của Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Là đơn vị đầu tiên trong 55 đơn vị trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty giữa nhiệm kỳ, trong những năm vừa qua ĐTN Công ty luôn là một trong những đơn vị vững mạnh và dẫn đầu của Đoàn Than Quảng Ninh với những hoạt động nổi bật, tích cực, được các cấp bộ đoàn ghi nhận và đánh giá cao. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; tổ chức ĐTN với chức năng giáo dục ĐVTN tạo môi trường lành mạnh để thu hút, tập hợp thanh niên, đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung, hình thức, thời điểm tuyên truyền; quan tâm đến giáo dục truyền thống của dân tộc, của ngành và Công ty, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho ĐVTN; Tiếp tục thực hiện tốt ba phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên tình nguyện", "Xung kích bảo vệ tổ quốc" do Trung ương Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI. Đặc biệt tập trung trong các lĩnh vực, xung kích trong lao động sản xuất kinh doanh, đảm nhận các công trình việc khó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là phát huy hiệu quả CLB Khoa học kỹ thuật trẻ; Thực hiện tốt công tác xây dựng đoàn, đặc biệt là quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ đoàn; Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xung kích thực hiện Nghị quyết của Đảng, đào tạo và bồi dưỡng quần chúng tích cực, giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp; Thực hiện tốt ba phong trào đồng hành do Trung ương phát động, đó là đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng hành với thanh niên trong kỹ năng, thể chất và văn hóa, vận động ĐVTN tích cực học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ  tay nghề, bậc thợ góp phần tăng năng suất lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ, tổ chức tốt các hoạt động VHVN - TDTT, nâng cao trí lực và thể lực, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

img 2654


Đồng chí Nguyễn Anh Chương – Phó Giám đốc Công ty đánh giá cao hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo Công ty luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ đoàn tiếp tục phát huy lợi thế sức trẻ, năng động, sáng tạo của mình trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội ĐTN Công ty lần thứ XXXIII đã đề ra. Mong rằng tổ chức đoàn với truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của người Thợ Mỏ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cán bộ ĐVTN Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ luôn tìm tòi đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Công ty và Tập đoàn.
Trong hội nghị lần này, Đoàn Công ty tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư, UVBCH Đoàn TN Công ty khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó đồng chí Vũ Ngọc Tuyên đã vinh dự được tín nhiệm giới thiệu là nhân sự bầu kiện toàn chức danh bí thư, đồng chí Phan Thị Thủy là phó bí thư Đoàn Thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu 125/125 bằng 100%.
Trong hội nghị, đại diện BTV Đoàn Than Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn; Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Ninh; giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh, giấy khen của Đoàn Thanh niên Công ty cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2019.
Một số hình ảnh:
dong chi nguyen van thuan pho bi thu doan than quang ninh tang hoa chuc mung hn

dc nguyen anh chuong pgd cong ty tang lang hoa chuc mung

dong chi nguyen van thuan pho bi thu doan than quang ninh trao bk cua tinh doan quang ninh cho 02 tap the 02 ca nhan

dong chi nguyen van thuan pho bi thu doan than quang ninh trao giay khen cua doan than qn cho 02 tap the 03 ca nhan

bch doan thanh nien cong ty tang giay khen cho 05 tap the va 10 ca nhan co thanh tich xuat sac trong hoat dong cong tac doant

tang hoa cac dong chi nghi chuyen
 

Nguồn tin: CTV Vũ Hằng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây