KHE CHÀM TUYÊN DƯƠNG THỢ LÒ XUẤT SẮC QUÝ I NĂM 2018

Ngày 15/4/vừa qua, Công ty than Khe Chàm – TKV tổ chức Gặp mặt tuyên dương 262 thợ lò có ngày công cao, năng suất cao quý I năm 2018.
KHE CHÀM TUYÊN DƯƠNG THỢ LÒ XUẤT SẮC QUÝ I NĂM 2018

Quý I năm 2018 mặc dù có nhiều ngày nghỉ lễ, tuy nhiên với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” thợ lò Than Khe Chàm luôn tích cực tham gia lao động sản xuất đảm bảo ngày công cao. Trong đó có 153 người có số công trên 65 công, 109 người có số ngày công từ 62-:-64 công. Công tr