ĐTN Than Núi Béo triển khai tài liệu Giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh

Ngày 06/8/2022, ĐTN Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin triển khai cuốn Tài liệu Giáo dục Lý luận chính trị cho Thanh niên Quảng Ninh đến cán bộ Đoàn chủ chốt tại các đơn vị gồm các đồng chí UVBCH, Bí thư, Phó BT các Chi đoàn trực thuộc, qua đó để triển khai đến toàn đoàn.
ĐTN Than Núi Béo triển khai tài liệu Giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh
Cuốn tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay theo chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.
 
unnamed (3)
Đồng chí Đoàn Nguyên Vũ - Bí thư ĐTN Công ty triển khai cuốn Tài liệu cho cán bộ đoàn

     Giúp các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị cho thanh niên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

     Cuốn tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh gồm 05 bài chính như sau:
     * Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
     - Bài học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chru nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     * Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và khái lược lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, từ Đại hội đến Đại hội
     - Bài học cung cấp những lập luật cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ ách mạng; những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Giúp học viên nắm về lịch sử Đảng bộ tỉnh; sự phát triển của đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ.

     * Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
     - Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

     * Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Bài học cung cấp những kiến thức thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Khái lược Đoàn Thanh niên Quảng Ninh qua các thời kỳ.

     * Bài 5: Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay
     - Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về mạng xã hội; nhận diện và đánh giá tác động của mạng xã hội đến lối sống của thanh, thiếu niên; xu hướng phát triển và giải pháp phát huy vai trò của mạng xã hội trong xây dựng lối sống cho thanh thiếu niên Quảng Ninh hiện nay.

Tác giả: Đạt Trần Tuấn, CTV Phương Ngọc

Nguồn tin: CTV Phương Ngọc - ĐTN Công ty Môi Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây