Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW

Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV vừa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa- Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến, với 09 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc, với sự tham gia của 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.
Đảng ủy Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW
Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, báo cáo viên Đảng bộ Than Quảng Ninh dự chỉ đạo tại trụ sở điểm cầu cơ quan Văn phòng Công ty và trực tiếp quán triệt truyền đạt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa; Chuyên đề toàn khóa- Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Công ty; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng phòng ban Công ty; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Công ty.

z2586123750751 e43ba1840507c72b66d1bf5cfdd0095a

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phẩn Vật tư - TKV, báo cáo viên Đảng bộ Than Quảng Ninh truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của nội dung kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.

Nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đã khẳng định mục đích, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm năm qua, trong đó việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội; khẳng định mục đích, ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế, từ đó xác định 07 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, trong đó cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nguồn tin: CTV Ngô Dương:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây