Đẩy mạnh công tác tự quản, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2023

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Đảng bộ Tập đoàn; đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm Công ty trong việc phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân nói chung và CBCNVC - NLĐ Ngành Than - Khoáng sản nói riêng. Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, hành động cụ thể để chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Đẩy mạnh công tác tự quản, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2023
Nhằm đẩy mạnh công tác tự quản, bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2021 – 2023, trong thời gian qua, Công ty đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, người lao động về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự xã hội trong tình hình mới. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, Công đoàn các cấp trong Công ty chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để nghiêm chỉnh chấp hành đường li, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi nghĩa vụ của người lao động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

a7


Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong đội ngũ CNVCLĐ của Công ty về những âm mưu, thu đoạn lôi kéo kích động của các thế lực thù địch. Vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền phù hợp của Công ty, đơn vị; thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn kết vói các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thế thao. Phát huy tốt vai trò các phương tiện truyền thông tại cơ sở, các tiện ích của mạng xã hội (Zalo, Facebook, Fanpage...).

Cùng với đó, Công ty tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cùng cấp phát động phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác của công đoàn và chuyên môn. Hàng năm đề ra chương trình, kế hoạch tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc; tham gia ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ngày 19/8) trong CNVCLĐ đảm bảo thiết thực, phù họ-p với điều kiện cụ thể từng đơn vị. Tham gia xây dựng cơ quan đơn vị an toàn về ANTT. Gắn kết phong trào bảo vệ an ninh Tố quốc với các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt đâu tranh phản bác các quan diêm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch; Phối hợp tham gia quản lý, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ. Vận động toàn thể CNVCLĐ trong Công ty nghiêm túc thực hiện 5 nội dung tự quản về ANTT, an toàn tài sản của Công ty và cam kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU theo Kế hoạch số 935/KH-TTCO, ngày 19/5/2021 của Công ty.

Song song đó, phối hợp xây dựng, củng cố nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tham gia xây dựng và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Thực hiện tốt nội quy, quy chế bảo vệ Công ty, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ. Chú trọng xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay từ gia đình, khu phố và từng đơn vị. Tổ chức cho CNVCLĐ thực hiện tốt cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Hằng năm, Công ty phối hợp tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch; kịp thời biếu dương khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

Tiếp tục đấy mạnh việc triến khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tập đoàn và của Đảng bộ Công ty. Đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân nói chung và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Công ty nói riêng. Có thể khẳng định, đối với Tuyển than Cửa Ông, công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự trong CNVCLĐ và quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ an ninh trật tự, an toàn đối với người lao động và tài sản của Công ty, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nguồn tin: CTV Vũ Hằng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây